Doelgericht

Omdat uw wensen en behoeften voorop staan, zullen wij onze strategie hierop afstemmen waardoor we doelgericht te werk gaan. Wanneer u ons heeft uitgekozen om een website,webapplicatie of één van de vele andere aangeboden diensten te laten uitvoeren, zullen vooraf eerst de nodige vragen stellen, goed naar u moeten luisteren, nadenken en uw potentiële markt doorgronden om de mogelijkheden boven water te krijgen. Pas wanneer we dit helder op papier hebben staan, kunnen we een doelgericht plan van aanpak opstellen.

Het is natuurlijk zinloos om zomaar een webapplicatie of website op te richten, zonder dat we uw doelgroep of kanalen kennen. Als wij niet weten wie uw doelgroepen zijn, is het ook onmogelijk om met ze in contact te komen. Dit vergt een doelgerichte aanpak, waardoor we eerst alle informatie over uw onderneming en producten moeten kennen. Het is daarom ook vanzelfsprekend dat we eerst een aantal stevige gesprekken voeren, waarbij u ons alle benodigde informatie moet verstrekken. Hoe meer we weten over uw onderneming, des te beter zijn wij in staat zullen zijn, om het geheel tot een goed eindresultaat te brengen. Hierna kunnen we ook alle benodigde componenten zoals SEA, SMM, SEO (*) samenvoegen in uw project.

*
SEA : Seach Engine Advertising
SMM : Social Media Marketing
SEO : Search Engine Optimalisation