First things first

Wanneer u overweegt gebruik te maken van een van onze diensten, is het verstandig dat u eerst nadenkt over welke prioriteiten u wilt stellen (First Things First). Doet u dit niet, dan kan het eindresultaat tot een rommelig geheel leiden wat niet aan uw verwachtingen voldoet. Vraag uzelf af welk onderdeel u als eerste wilt aanpakken en wat u daarmee wilt bereiken. Mocht u er zelf niet uitkomen dan kunt u dit altijd met ons overleggen.

We zullen dan te werk gaan via het "MOSCOW" principe. Deze bekende manier van werken wordt vaak toegepast binnen de ICT branche om projecten tot een succesvol eindresultaat te brengen. Moscow staat voor: Must have, Should have, Could Have en tot slot, Want To Have But won't have the time.

Alle onderdelen die onder de zogenaamde "M" factor vallen, zijn cruciaal en dienen de hoogste prioriteit te hebben. Deze stap moet u eerst afgerond hebben, voordat u aan de tweede kunt beginnen. Daarna kunt u aan de "S" eisen denken. Ook deze hebben een relatief hoge prioriteit. De C- en W factoren zijn zaken die minder relevant zijn en alleen uitgevoerd moeten worden wanneer er tijd voor over is.

We werken in diverse fases, hierdoor zal het voor beide partijen overzichtelijk zijn wanneer een onderdeel van uw project afgerond moet zijn.